Kritik- Ladegaard Rasmussen & Partnere og LRP advokater i Horsens

Min utrolige dårlige oplevelse med dette advokatfirma Ladegaard, Rasmussen & Partnere, LRP advokater og Jens Glavind

Prøv engang og læs.. et helt grotesk forløb fra Ladegaard Rasmussen & Partnere – LRP advokater i Horsens, hvor man undrer sig over de har samvittighed til det…! og ingen i dette firma tager afstand fra så utrolige grove metoder… De vil heller ikke gøre noget ved det som det mindste, selvom ledelsen/medejerne ved det, da de har set det og de er alle blevet rykket for svar flere gange, uden de så meget som vil svare! Er det mon fordi det er en del af kulturen i dette advokatfirma eller!? – siden det bare bliver ignoreret. Skræmmende er det i hvert fald, at de ønsker udadtil at stå for det.. og behandle kunder og det offentlige på den uhyggelige måde. Så se jer for når I skal bruge en advokat, da det kan blive dyrt og meget bøvlet at vælge den forkerte..! Da det grove her stod på var Jens Glavind medejer af Ladegaard Rasmussen & Partnere, LRP advokater i Horsens. I skal prøve at læse det hele, da det simpelthen er så groft..
Ud fra hans skrevne har han mistet titlen som advokat og har derfor heller ikke møderet for hverken Landsretten eller Højesteret længere. Nu skal han starte forfra som advokatfuldmægtig.

Advokatnævnet har også behandlet sagen med Ladegaard Rasmussen & partnere og tildelt dem en stor bøde.
De skriver bl.a. følgende i deres afgørelse i 2015.: At tidligere advokat Jens Glavind fra Ladegaard Rasmussen og Partnere herved groft har tilsidesat god advokatskik j.f. retsplejeloven og de tildeler dem en stor bøde på mange tusinde..
Ligeledes skriver de.: Tidligere advokat Jens Glavind skrev i 2 mails til mig hvad hans salær vil løbe op i hvis sagen tabes før omkostningsdækning. Efterfølgende ændrede Jens Glavind det så utrolig frækt til efter omkostningsdækning! og derved fordoblede hans salær i forhold til hans skriftligt lovede.
Der forsøger han så at lave hans regning dobbelt så dyr for mig og vi taler om mange tusinde..! (sæt nu den gik!) og Advokatnævnet nedsætter dermed hans salær (med alle de tusinde.. kr. han frækt har ændret regningen til) som de også vurderer er alt for højt for sagen og gør dermed hans fordoblede regning ugyldig! Hvad mener I når man udøver den slags? Jeg har personligt aldrig oplevet en person med så skævt et syn før og med sådan en “skyggeside”. Men det bliver meget værre.. endnu, så prøv og læs det neden under her..

Jeg vil bruge min ret til ytringsfriheden, som vi værner meget om i dette land og dermed fortælle om min oplevelse, som jeg ser den.

1. Inden selve byretten der sender Jens Glavind et skriftligt tilbud til mig for at føre sagen i nogle instanser i det offentlige system. Efterfølgende sender han så nogle omkostningsgodtgørelses-blanketter, som skal bruges til at søge om at få hans regning betalt af det offentlige. Han beder mig bare skrive under på de tomme blanketter!, som jeg kan dokumenterer. Det er i direkte strid med reglerne, da Jens Glavind skal udfylde dem først!, men der var jo åbenbart en grund til han ikke ønskede det!!
Jeg skrev så under på de tomme blanketter, som han helt utroligt forlangte og ligefrem satte som krav.., at jeg skulle underskrive, selvom de var tomme og jeg dermed ikke vidste hvad min underskrift blev brugt til!
Dette gjorde han utrolig frækt ganske kort tid inden deadline for aflevering af stævningen til byretten, så jeg ikke havde andet valg og dermed blev presset til det føler jeg. Dette selvom jeg skrev jeg ikke ønskede det på tomme blanketter og at det ikke er meningen med min underskift! – men Jens Glavind var ligeglad med mit skrevne og han pressede på for det og det var simpelthen betingelsen fra hans side for at føre sagen videre i byretten skrev han! Uhyggelige metoder dette advokatfirma åbenbart bruger..

Altså han presser ligefrem en klient til det, for at han selv kan opnå ekstra økonomisk vinding. Man tænker virkelig sit..! Så finder jeg senere ud af, at han så efterfølgende har påskrevet overfor det offentlige via hans regninger et meget.. højere beløb på mange.. flere tusinde kr.
Regningerne samlet blev mere end bare dobbelt op 1 gang! – flere gange dobbelt op blev de! i forhold til deres faste skriftlige tilbudspris for arbejdet. Ja, du læste rigtigt… Og husk på de tager flere tusinde kr. i timen så det løber meget op. Hvad kalder man det, når man udøver den slags overfor sine kunder og overfor det offentlige!?
Jeg måtte jo så bare stole på han efterfølgende ville opkræve det offentlige for de rigtige beløb! Men jeg blev klogere..

Da jeg så får aktindsigt i de blanketter ved det offentlige, kan jeg også se, at Jens Glavind har underskrevet blanketterne og ligeledes med en falsk dato godt 1 måned før jeg skrev dem under! Min dato fremgår også. Så det skulle altså se ud som om han har underskrevet dem inden han sender dem til mig! – som jeg kun kan tolke, fordi de skal være udfyldt inden han sender dem til mig!
Men jeg havde jo taget kopier af de blanketter inden og efter jeg skrev dem under og der var hans underskrift der bestemt ikke…! – de var jo helt tomme de blanketter han bare sendte og derfor kan de umuligt være underskrevet af ham lidt over 1 måned tidligere! Så det er altså over 1 måned de frækt er ændret tilbage i datoen fra Jens Glavinds side. Hvad kalder man den form for udøvelse overfor det offentlige for at få mange.. flere penge fra alle danskernes fælleskasse uden min viden og bare skrive en falsk dato osv.. og ligeledes udnytte min underskrift på den måde, for at berige sig selv på samfundets bekostning..!?

Ladegaard Rasmussen & Partnere altså LRP advokater i Horsens, misbruger altså mine underskrifter på de tomme blanketter til egen ekstra berigelse.. og udsteder regninger med mit navn og adresse på overfor det offentlige, som dermed skal se ud som om de er gjort gældende overfor mig, men uden min viden! og regningerne er altså på ingen måde ægte – de er decideret fiktive.., da de jo aldrig gøres gældende overfor mig som kunde, selvom det skal se sådan ud på regningerne overfor det offentlige!. Dette udelukkende for at misbruge det offentlige system om tilskud til “fiktive” regninger og dermed vores alle sammens offentlige fælleskasse som misbruges..!
Det betaler du til via din skat! Er det et advokatfirma værdigt synes I..?

Og det værste næsten er, at ejerne af dette advokatfirma vil som sagt ikke gøre noget ved det..! eller svare som det mindste!, selvom de alle ved det og har materialet som dokumenterer det hele.. Hvor er moralen og samvittigheden henne Ladegaard Rasmussen & Partnere kom ud af busken!?
Dette gjorde de så de altså kunne få mange flere penge end deres skriftlige tilbud lød på overfor mig! og det betalte det offentlige så deres del af!
Det på trods af.., at der står ordret på blanketterne fra det offentlige hvor Jens Glavind sætter sin underskrift.: “Afgivelse af urigtige oplysninger kan medføre strafansvar.”!

Jeg gjorde endda Glavind opmærksom på hans tilbud flere gange, så det var han fuld ud klar over. Det var han åbenbart ligeglad med. Og det er ikke den eneste gang Jens Glavind bad mig skrive under på blanketter til det offentlige uden beløb på, som han ellers skal påfører først!
Men hvor han så efter at have fået min underskrift!, selv efterfølgende har oplyst hans beløb overfor det offentlige, så han kunne få det betalt!, som var mere end vores skriftlige aftale..! – og der er endnu mere af det grove fra Jens Glavinds side overfor det offentlige.
Helt utroligt.. men sandt..!
Det fortsætter.. i afsnit 2.

2. Jens Glavind skrev også, at hvis jeg skriver under på de omkostningsgodtgørelses-blanketter til det offentlige (altså de tomme blanketter han bare havde sendt!) så bekræfter han at vores mellemværende til dato i denne sag er på Kr. 0. Det tilbud kom han med, fordi jeg skrev jeg ikke vil skrive under på de tomme blanketter.

Der forsøger Jens Glavind så ligefrem at lave en “studehandel” om man vil med mig – som han så vil bruge mod den offentlige pengekasse..

som jeg fandt ud af efterfølgende, for at han kunne få mange flere penge.. end hans skriftlige tilbud lød på, fordi jeg ellers skulle have betalt halvdelen af hans skriftlige tilbud for at føre de klagesager, men det vil Jens Glavind efterkomme/slette, hvis jeg bare skriver under på de tomme blanketter til det offentlige! Det havde åbenbart stor betydning for ham, at få den underskrift på de tomme blanketter!!, så han selv kunne oplyse hans beløb! For de beløb han oplyste til det offentlige, vidste han jo jeg aldrig ville skrive under på, da det var mange.. flere tusinde.. end hans skriftlige tilbud lød på.
Tænk sig engang så begynder Jens Glavind ligefrem at “handle” om det forkerte med sin klient!, som så skal bruges mod den offentlige pengekasse! – for at han kan få flere penge..
Man kan selvfølgelig ikke gøre regningerne gældende for 3 part altså det offentlige, for at få tilskud til dem, når de ikke gøres gældende overfor kunden som ligesom er betingelsen.. for det!! (selvom det skal se sådan ud på regningerne de laver til det offentlige og derfor mit navn og adresse står på regningerne, men uden min viden!) – og de er jo slet ikke oprigtige regningerne men fiktive..! Hvad kalder man med andre ord det, når man på den måde hos et advokatfirma laver fiktive regninger til det offentlige?

Men her stopper det ikke – nej Jens Glavind fortsætter…!
Det offentlige har tidligere betalt halvdelen af en af hans regninger. Efter byretten altså ca. 1 år efter det offentlige havde betalt halvdelen af den gamle regning (for klagesagen i det offentlige, så det var afgjort med den regning) så påfører Jens Glavind den sidste halvdel af den gamle regning som det offentlige jo ikke skulle betale.. – den påfører han så også på den nye omkostningsgodtgørelses-blanket for byretssagen, så det offentlige altså vil komme til at betale den gamle regning med 100% og ikke halvdelen, som de ellers kun skulle! som jeg tolker det. Det var jo netop afgjort for ca. 1 år siden.. fra det offentlige.
Han skal jo kun påføre omkostningerne for byretssagen på den nye blanket.
Jeg skriver også til ham at beløbet ikke er rigtigt. Så skriver han/de retur, at de nu har rettet det, fordi halvdelen af beløbet for den gamle regning og den nye regning for byretten ikke helt passede der var en meget lille difference/regnefejl. De få kr. rettede de så – og man kan stadig tydeligt se at den gamle regning stadig er med i hans opgørelse på den blanket, selvom han på ingen måde må det, og det fremgår også i hans mail at beløbet for den gamle regning er medregnet. Så det ved han jo og eftersom han regner på det to gange!  

Så han beder mig bare skrive under på det. Her stopper det så fra min side, da jeg ikke vil det, selvom han rykker for det flere gange.
Så opkræver Jens Glavind mig så efterfølgende for de penge på trods af han selv tidligere havde skrevet ordret – at han bekræfter at vores mellemværende til dato i denne sag er på Kr. 0.
*ifølge hans tidligere skriftlige “studehandel” om man vil!* Igen igen går den så går den!
Der måtte Ladegaard Rasmussen & Partnere – LRP Advokater i Horsens også senere overfor byretten erkende deres tilbud (skriftlige “studehandel” om man vil) overfor mig, hvor de bekræfter vores mellemværende er på kr. 0, hvis jeg bare skrev de tomme blanketter under til det offentlige og de fjernede så det krav igen overfor mig. Men sæt nu den gik ligesom alt det andet dette advokatfirma Ladegaard Rasmussen & Partnere også helt utroligt frækt bare prøver med, for at berige sig selv mest muligt og så bare blæse på alle aftaler.

Det er helt grotesk det her forløb..! og jeg finder jo så ud af det hele… ved at undersøge det nærmere og man tænker virkelig sit..!

3. Ladegaard Rasmussen & Partnere skriver en pris til mig, hvad deres salær vil løbe op i for at føre byretssagen. Efter byretssagen forsøger de så at lave deres regning/salær dobbelt så dyr overfor mig end deres egen skriftlige oplyste pris! (Igen går den så går den!) og vi taler jo om rigtig mange tusinde.. Den sag tabte de også overfor mig, da deres utrolige grovheder også her blev afsløret.. og derfor blev jeg nødt til at føre en sag mod dem, som de altså tabte! Tænk sig det skal være nødvendigt som kunde hos dem.. og at det på nogen måde kan komme så vidt/langt ud.. hos dette advokatfirma.. Hvor er samvittigheden og moralen kære Ladegaard Rasmussen & Partnere!?

4. Vedr. et vidne som ikke kunne møde op i retten pga arbejde i udlandet. Jeg meddelte Glavind det og han sagde så, at han ikke ville søge Retten om udsættelse, da han kendte svaret på forhånd. Det er selvfølgelig dårligt fra hans side af, for det gør han jo netop ikke! Jeg sender efterfølgende en mail og skriver han ikke vil det på trods af et vidne er vigtigt. Så føler Jens Glavind altså at han bliver nødt til det og han søger derfor så Retten om udsættelse og skriver endda selv, at vidnet er særdeles vigtigt og som Retten så også accepterer! Så det kunne jeg takke mig selv for, at jeg pressede på for det.

5. Sagen blev altså udsat i Byretten. Den oprindelige tidsplan som Jens Glavind havde sendt til Byretten – ændrede han pludselig meget kraftigt i overfor Byretten, uden jeg var klar over rettelserne. Han fortalte lige inden vi skulle mødes i Retten, at det var fordi han skulle have tidlig fri, fordi han skulle ud og fejre hans datter var blevet student! Altså midt i arbejdstiden og midt i en vigtig retssag. Tænk sig engang og man tænker virkelig sit!
Min taletid i Retten havde Jens Glavind også skåret ned til den halve tid, så jeg slet ikke kunne forklare det jeg havde forberedt mig på – i en vigtig sag til mange penge- for det var der ikke tid til.
Det blev jeg selvfølgelig utrolig skuffet over, som jeg også meddelte ham, men det følte jeg bare Glavind var ligeglad med.
Så fordi han skulle ud og fejre hans datter! skulle tiden i Retten skæres meget ned i forhold til den tid han først havde sat af til at gennemgå hele sagen i Retten. Sådan behandler man simpelthen ikke en kunde!
Jeg føler mere han gik op i sit eget salær! 


6. Jens Glavind skriver også beløb på hans regning som er betalt, som der er en kvittering på. Det er han åbenbart ligeglad med, for kan han få pengene 2 gange for det samme, ja så prøver han på det uden at rette det. Går den så går den..! Og vedr. retsafgiften på ca. 4000 kr. som er betalt, den påfører han igen på en regning 1 år efter den er betalt og han kan ikke nøjes med at skrive den reelle pris på, nej han hæver prisen i forhold til det den faktiske retsafgift lyder på og vil dermed tjene penge på retsafgiften! (og det er ikke renter) dette gør han bare ved at skrive at retsafgiften udgør dette beløb, som så er en højere pris end den faktiske pris er på, som han jo ikke må. Helt utroligt..!
For mig virker han som en person, der tror det er et stort ta’ selv bord.

7. Så jeg måtte finde en ny advokat, så sagen kunne ankes til Landsretten og igen koster det en masse penge.
Den nye advokat som efterfølgende kiggede på sagen, stod helt uforstået over Jens Glavind ikke har rådgivet mig bedre, for så kunne jeg nemt have sparet ca. 130.000 kr. Noget som de altid gør overfor kunderne i sådanne sager, det andet vil de ikke lægge navn til oplyste de. Man betaler rigtig mange penge for advokatrådgivning, så man forventer jo noget for pengene!

8. Jens Glavind søgte også om omkostningsgodtgørelse til mig for en af instanserne, da sagen startede og som ikke vedr. de ovenfor nævnte instanser i punkt 1 og 2. Han skriver til det offentlige at han søger om godtgørelse for halvdelen af en af hans regninger – for mig. Det offentlige meddelte så, at jeg vil få halvdelen af regningen betalt som Glavind blev oplyst om og jeg gik så ud fra det var efter reglerne, når jeg kun fik halvdelen tilkendt, som han også kun søgte om som man kan se. Han oplyste mig ikke om andet. Efter jeg stoppede med Glavind efter retssagen, kontaktede jeg selv det offentlige, altså flere år efter han havde søgt om det, fordi jeg ikke kunne forstå hele regningen ikke blev betalt dengang. Det var trods alt en del tusinde kr.!
De erkendte der er sket en fejl for selvfølgelig skal hele regningen betales efter de gældende regler.
Men det er jo netop Jens Glavinds opgave som rådgiver/advokat for mig, at sørge for det i stedet for at lukke øjnene!
Det er jo ikke meningen at kunden selv skal sørge for at reglerne bliver overholdt og jeg får de penge jeg er berettiget til, når man betaler flere tusinde kr. i timen til en advokat som står for det! Man skal jo have noget for de mange penge man betaler for den hjælp!
Dårlig rådgivning.

9. Alt sammen noget jeg kan dokumenterer..
Der er mere dårligt at fortælle – som jeg har oplevet det og som vil blive opdateret.

Så tænk jer godt om når I skal vælge en advokat, for det kan altså blive rigtig dyrt og bøvlet, hvis man ikke får den rigtige/optimale hjælp!

Link.: Artikel fra Horsens Folkeblad 28.05.2013. Han har det bedst med at være åben om hans situation står der.
http://hsfo.dk/article/20130528/ARTIKLER/130529496

Link.: Bestyrelsesmedlem går efter konkurs
http://www.tvsyd.dk/artikel/201340:Nedrykning-koster-AC-Horsens-10-millioner-kroner

11. I en anden sag som Jens Glavind førte for mig sideløbende med den anden sag, stillede jeg nogle spørgsmål til selve sagen, som jo er helt normalt.
Da jeg stillede de spørgsmål skrev han bare, at jeg kunne finde en anden advokat. Jeg var helt målløs over at han kan finde på at behandle en kunde på den måde og være sådan!
Jeg kontaktede så en anden advokat hos dem altså i samme advokatfirma som Jens Glavind. Han sagde til mig jeg skulle kontakte Glavind igen og sige, at han havde sagt at den sag skulle Glavind gøre færdig for mig, ellers ville alle de tusinde kr. som jeg havde betalt Glavind for jo være spildt, hvis en anden advokat skulle sætte sig ind i sagen fra ny

Det meddelte jeg så Jens Glavind og han oplyste så, at han godt ville tage sagen igen! Jeg stillede ham så senere nogle få spørgsmål til sagen, som jeg følte var vigtig for sagen at få belyst.
Helt utroligt skrev Glavind så igen til mig, at jeg bare kan finde en anden advokat. Jeg har aldrig oplevet noget lignende.. og jeg har trods alt brugt advokater i mange år også igennem mine firmaer. Alle de tusinde kr. jeg har betalt til Jens Glavind, vil jo være total spildt som jeg også meddelte ham, men det var han åbenbart ligeglad med! Sådan behandler man simpelthen ikke kunde.

Jeg kontakter så en anden advokat i Kolding og han kigger på sagen. Der er mange dokumenter i sagen og han siger, at jeg har en meget god sag, men det vil altså være lidt dumt, at han skal til at begynde forfra med sagen og til at sætte sig ind i det hele, når nu Jens Glavind kender hele sagen og har haft den i lang tid. Alle de penge er jo totalt spildt for mig og man kan da ikke bare behandle en kunde på den måde sagde han og det er jo helt naturlig man stiller spørgsmål til sagen. Man skal jo fører en dialog om sagen.
Så han synes jeg skulle kontakte Glavind igen og gerne sige at det havde han sagt. Det var vigtigt der bliver gjort noget ved sagen, da der var gået alt for lang tid med ingenting pga Glavinds opførelse. Jeg kontakter så igen Glavind og han oplyser, at jeg bare kan aflevere alle papirerne igen på hans kontor.

Jeg afregner så den advokat i Kolding med nogle tusinde kr. for at kigge på sagen (som Glavind er skyld i) og henter papirerne igen. Efter jeg har gjort det sender Glavind så en sms og skriver at den sag vil han ikke have! Ja du læste rigtigt..!
Igen bliver jeg gjort til-grin og kan simpelthen ikke forstå nogen kan finde på at behandle en på den måde! Det er uhørt…

12. Jens Glavind sender også et beløb til inkasso hos dem selvom der er sendt flere indsigelser mod beløbet, som han fuld ud ved er sendt, da han selv har modtaget dem, inden han sender det til inkasso og derfor kan man ikke inddrive pengene via inkasso og på tomme trusler. Men går den så går den – tænker han vel! Men det gjorde den så ikke.

13. Er det virkelig det her man skal forvente når man henvender sig til Ladegaard, Rasmussen & Partnere, LRP Advokater i Horsens for at få advokathjælp! Og vil I virkelig lægge navn til den slags og slet ikke tage afstand fra sådanne metoder..! og en helt og aldeles urimelig behandling.. Man kan kun undrer sig.
LRP advokater er en forkortelse.

Jeg har skrevet det hele i et ærligt og pænt sprogbrug i forhold til hvad folk ellers skriver i de mange debatforums på nettet om deres oplevelser, som f.eks. på Nationen på eb.dk, Trustpilot.dk hvor folk kan anmelde alle de firmaer de ønsker og skrive om alle deres oplevelser der og give dem stjerner efter bedømmelse og ligeledes på anmeld-håndværker.dk og Facebook osv.. Det er et helt andet sprogbrug folk tit bruger der, for at komme ud med deres oplevelser, tanker og frustration. Sådan er den åbne debat og ytringsfrihed, som vi værner meget om.

DÅRLIG MORAL